ObaveštenjePoštovani putnici,kolege i saradnici,

u skladu sa novonastalom situacijom u našoj zemlji obaveštavamo Vas da turisticka agencija "Aska" od 18. 03. 2020. godine nastavlja da posluje u vanrednim okolnostima samo kao dežurstvo :

Ponedeljak – petak od 10 do 14 časova

Subota - neradni dan